Knätofsmanifestet

• Ställ inte svensk folkkultur mot mångfald
Vi vill att begreppen svensk folkkultur och mångfald problematiseras samt att deras innebörd och existensvillkor diskuteras för att därigenom motverka att kulturdebatten polariseras. Svensk folkkultur och mångfald kan inte bli varandras motpoler i kulturdebatten.

• Låt alla komma till tals i kulturdebatten
Svensk kulturdebatt är inte jämställd. Vi vill lyfta fram professionella utövare och arrangörer i folkmusikgenren i den kulturpolitiska debatten för att därigenom skapa ett debattklimat där politiker, utövare och publik deltar på lika villkor.

• Vidga definitionen av svensk folkkultur
Den allmänna synen på svensk folkkultur är och har länge varit förlegad och kan sammanfattas till en museal och nationalromantisk midsommarkultur. Vi vill lyfta fram att svensk folkkultur är en föränderlig tradition som rymmer likväl amatörer som proffs, bevarare som förnyare.

Comments are closed.